Lesní školka Veverka
Břeclav

HodnotyLesní školka Veverka je místo, kde nás skutečně zajímají potřeby dětí, přistupujeme k nim individuálně a s respektem. Děti se učí hrou na čerstvém vzduchu a v přírodě jsou obohaceny o nezapomenutelné zážitky. Všechny emoce a pocity jsou zde přijímány a učíme se jim porozumět u sebe i u druhých. Respektujeme, že adaptační období je individuální u každého z dětí. V rámci vývoje a vzdělávání u nás každé dítě může postupovat svým vlastním tempem. Jde nám o zdravý tělesný i duševní rozvoj dětí, chceme je motivovat ke zdravému životnímu stylu, utužovat vztah k přírodě a inspirovat k šetrnému chování vůči ní.

RESPEKT

SVOBODA

RADOST

ZdravÍ

"Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka - trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá."

O školce

CO JE LESNÍ ŠKOLKA
Lesní mateřská škola je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání pro děti od 3 do 7 let. Lesní školka klade důraz na pravidelný celodenní pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny. V lesní mateřské školce se pro děti stává učebnou i hřištěm les, zahrada, louka i pole. Jejich “třída” je krásně vyzdobená a přitom den ode dne jiná, najdou zde to, co právě potřebují. Program přirozeně navazuje na roční období a také tradice s nimi spjaté. Pomůckami jsou především přírodniny – klacík jako tužka na kreslení v písku či sněhu, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo, voda, listí, bláto, včelí vosk, ovčí vlna apod. Děti se učí poznávat rostliny a živočichy, které potkají, denně vnímají počasí a seznamují se s jeho změnami. Mohou poznávat všemi smysly – vnímat nekonečno odstínů zelené, jak voní letní louka, jak zní různé druhy dřeva, jak chutná lesní malina či jahoda, jaké to je, projít se po mechu či jehličí. Děti mají chuť objevovat, zkoumat a přicházet věcem na kloub. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky a veverky ve větvích nebo pilné mravence v mraveništi. Pedagogové v roli průvodců pomáhají dětem pochopit zákonitosti přírody, která nabízí každým dnem nepřeberné množství podnětů pro různorodou činnost. Děti společně s nimi pozorují, přemýšlí, dávají do souvislostí a učí se přírodu poznávat a ochraňovat. Ve volných hrách se pak učí vzájemné spolupráci a ohledu na druhé, porozumění a domluvě s ostatními. Poznávají vlastní hranice, rozvíjejí přátelství a nabírají sebedůvěru. Kreativní hrou se zlepšuje soustředění a rozhodování, děti jsou schopny si stanovit vlastní cíle i cesty k němu. Pohybem v různorodém, nerovnoměrném prostředí přírody se dětem rychle zlepšuje motorika, rovnováha a koordinace. Děti pobývající na čerstvém vzduchu jsou odolnější a méně nemocné.

 • Děti v lesní školce tráví čas v přírodě, ale i tak potřebují bezpečný úkryt pro případ velmi nepříznivého počasí a útulné místo k odpočinku. Pro tento účel jsme vybrali tradiční kruhový mongolský příbytek – jurtu. Když sedíme v kruhu, jsme si všichni rovni. Jurta vytváří přirozený, harmonický a příjemně osvětlený prostor. Je vyrobena pouze z přírodních materiálů - dřeva, lněné tkaniny, konopné rohože a tepelná izolace je z ovčí vlny. Je tedy ekologická a plně recyklovatelná. Umožňuje snadné a rychlé vytápění malými kamny.

 • Kapacita školky je maximálně 16 dětí v jeden den. O děti se starají vždy 2 pedagogové - průvodci. Dítě může kombinovat docházku do lesní školky s docházkou do klasické MŠ. Cena školkovného se pak odvíjí od počtu dní v týdnu, po které dítě lesní školku navštěvuje. Lesní školku Veverka provozuje spolek U Veverky, z.s. od září 2017.

 • • umazat si oblečení
  • válet sudy a jezdit po zadku
  • lézt na stromy a chodit do kaluží
  • mít jiný názor a říci, co se jim nelíbí
  • sahat na to, co je zajímá
  • zpívat, když ostatní nezpívají
  • jen poslouchat, když ostatní zpívají
  • povídat si s nadpřirozenými bytostmi
  • sdílet vlastní nápady a podílet se na jejich realizaci
  • obejmout nebo dát pusu z radosti

NÁŠ TÝM

PaedDr. Dana Neprašová

Dětství prožila jako skautka, pak vedoucí na letních táborech a následovalo studium učitelství na pedagogické fakultě v Brně. Vychovala dvě děti, učila a řídila střední školu, absolvovala mnoho kurzů dalšího vzdělávání i sebevzdělávání. Nejvíce oslovil kurz manželů Kopřivových Respektovat a být respektován, metoda Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE) a metodika využití Mindfulness pro děti.
Iniciátorka, zakladatelka a koordinátorka.

Mgr. Bc. Monika Válková

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě MU. Dříve působila jako lektorka pohybových kroužků, učitelka MŠ, dětská psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně. Nyní pracuje jako školní psycholožka Gymnázia Břeclav. Ve volném čase se věnuje turistice, lezení, zahrádce a kreativnímu tvoření. Zajímá se o trvale udržitelný rozvoj, literaturu a ilustrace dětský knih. S manželem vychovává jednu dceru.
Spoluzakladatelka, komunikace a administrativa.

Ing. et Ing. Filip Šálek

Dětství trávil s kamarády v lužních lesích. Navštěvoval Turistický oddíl v Poštorné a později Woodcraft. Vystudoval obor Lesnictví v Brně a Environmentální inženýrství v Ostravě. Nyní se na volné noze věnuje ochraně přírody na Břeclavsku – projektování výsadeb ve volné krajině aj. Pořádá přírodovědně zaměřené přednášky a vycházky do lužního lesa pro děti. Společně se svou partnerkou vychovává dva syny.
Spoluzakladatel, pedagog – průvodce (pondělí)

Bc. Simona Vlašicová

V dětství trávila svůj volný čas v kroužku Brontíci a ve folklórním souboru Borověnka. Vystudovala Finanční řízení podniku na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Vícekrát odjela do zahraničí jako au-pair. Po návratu do rodné země a zkušenostech za počítačem zjistila, že ji práce v kanceláři nenaplňuje. Stále ji to táhlo k tomu věnovat se dětem. Udělala si kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nejvíce zkušeností nasbírala v Anglii, také má praxi s prací v dětské skupině v BV. Ráda se prochází přírodou, houbaří, cestuje, tancuje, plave a lyžuje.
Pedagog – průvodce (úterý, středa, čtvrtek, pátek)

MgA. Petra Piharová

Absolventka Univerzity T.Bati ve Zlíně Multimediální fakulty obor Reklamní tvorba a fotografie. Původním povoláním zdravotní sestřička. Spoluzakladatelka volnočasového Centra 4All ve Valticích, které řídí, organizuje kulturní a sportovní akce a vede kroužky atletiky, badmintonu, fotografie a baby klub. V létě organizuje interaktivní výstavy pro děti a mládež a příměstské tábory. Nejvíce času věnuje své rodině, má ráda turistiku, cestování, sport, umění a kulturu.
Pedagog – průvodce (pondělí, čtvrtek)

Lucie Stránská

Maminka tří našich Veverek. Vystudovala zpěv na konzervatoři v Kroměříži. Před nástupem na mateřskou vyučovala několik let na základní umělecké škole zpěv, klavír a lidové tance. Byla členkou NS Břeclavan a folkloru se věnuje stále. Prošla pěveckými sbory a zkušenosti má s amatérským i profesionálním divadlem. Ráda se směje, zpívá a vaří. Zajímá ji kultura a ekologie. Volný čas tráví s rodinou v přírodě.
Pedagog – průvodce (úterý, středa)

MGR. KAMILA JONÁŠOVÁ

Vystudovala obor Matematická biologie na Masarykově univerzitě, později přidala ještě Pedagogické minimum na VUT a Učitelství pro mateřské školy na MU. Vedla pohybový kroužek pro rodiče s dětmi a působila jako učitelka v mateřské škole. S manželem vychovávají tři dcery. Momentálně je především úspěšnou manažerkou rodiny, milující a naslouchající maminkou, ráda a zdravě vaří a peče a snaží se o bezodpadovou domácnost.
Pedagog – průvodce (pátek)

Marie Dohnalová

Absolventka břeclavského gymnázia, nyní studentka psychologie na univerzitě Palackého v Olomouci. Druhým rokem vede taneční složku moderního scénického tance pod tanečním studiem N.C.O.D. Působila jako dobrovolník v Národním ústavu pro autismus. Volný čas tráví převážně tancem, jógou a se svým kocourkem. Denně se snaží zachytit každou maličkost krásy tohoto světa. Má ráda klid přírody, dobrou kávu a ruční práce, zejména šití vlastního oblečení.
Průvodce (pátek)

Nick Smolík

Absolvent břeclavského gymnázia nyní studuje obor Výchova ke zdraví a Přírodopis pro vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Řadu let jezdí jako vedoucí na letní tábory, a dále vede animační a adaptační programy pro školní kolektivy. Absolvoval kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Zajímá se o zdravotnické obory a biologii. Má rád tvoření, pohybové aktivity, pobyt v přírodě a sportovní tanec.
Zaskakující průvodce.

Nela Haluzová

Absolventka břeclavského gymnázia, kde maturovala z psychologie a pedagogiky. Ve své maturitní práci se věnovala alternativnímu vzdělávání. Studuje psychologii na univerzitě Palackého v Olomouci. Od dětství skautovala v lanžhotském oddíle, teď je organizátorkou vzdělávacího kurzu pro skautské rádce ŠKOPRu. Několik let se podílela na programu příměstských táborů. Rok pandemie strávila studiem logopedie na MU a doučováním angličtiny. Ve volných chvílích cestuje nebo se toulá přírodou. Ráda se dívá kolem sebe, hraje na kytaru a zpívá nebo cvičí jógu.
Zaskakující průvodce

Eliška Bohunská

Absolventka břeclavského gymnázia je nyní studentkou primární pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Odmalička působí ve skautu, kde vede už osmým rokem svou vlastní družinku. Ve volném čase se věnuje hudbě, soukromě učí hru na klavír a zpěv. Ráda cestuje a poznává nové kultury, působila v zahraničí jako au-pair. Baví ji tanec, tvoření, ruční práce, příroda a folklór.
zaskakující průvodce

Pro rodiče

Aktuálně: Vedeme seznam zájemců o docházku do naší školky, napište nám.

Není nic lepšího, než si zažít lesní školku na vlastní kůži. Zájemci mají možnost zapojit se do chodu školky na jedno dopoledne, naprosto nezávazně. Z pohodlí domova si zatím můžete projít sekci Fotky, která ilustruje život školky.

Pro děti mladší 3 let pořádáme občas dopolední pogram "Veverčata" pro rodiče s dětmi. Termíny vždy vypisujeme jako údalost na Facebooku, kde se také dozvíte více informací.

V období letních prázdnin pořádáme příměstské tábory. Termíny jsou rovněž na našem Facebooku.

„Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.“
Antoine de Saint-Exupéry

Kontakt

Moc rádi si s vámi popovídáme o detailech. Ozvěte se Daně na 725 604 658, nebo napište na ahoj@lesniskolkaveverka.cz, kde s vámi bude komunikovat Monika